Individuele sessie

Bij Iyashi is het ook mogelijk in individuele begeleiding te komen. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek kom je met een specifieke vraag, dit kan gaan om een fysieke klacht, of om een mentaal of emotioneel thema. De verschillende technieken shiatsu, systemisch werk, droomanalyse, sjamanistische tools, yoga en meditatie kunnen ingezet worden en zijn allemaal als poorten op weg naar onszelf.

Aan het begin van elke sessie kijken we wat het thema of de vraag is van de cliënt die dag en wat hij/zij nodig heeft. Aan de hand daarvan bepalen we samen de poort die we samen nemen. De cliënt kan dit aangeven, of soms geven we zelf aan wat meer gepast zou kunnen zijn. Onze intentie in begeleiding is steeds “heling”: ziel, lichaam en geest meer op elkaar laten afstemmen.

We bekijken de mens als geheel. Dit is een uitgangspunt van de Oosterse geneeskunde en erg verschillend van het Westers model van specialisatie. Geest, lichaam en ziel zijn verbonden en hebben invloed op elkaar. Een symptoom op lichamelijk vlak kan bijvoorbeeld iets vertellen over de toestand van de geest of de ziel. Van hieruit zullen wij niet symptomatisch behandelen, maar met de cliënt dieper kijken naar de oorzaak van het symptoom. Het symptoom wordt als signaal geïnterpreteerd. Als het rode lichtje op het dashboard van de auto flikkert, gaan we niet het lichtje eruit halen, maar kijken waarom het flikkert.

We gaan uit van het zelfhelend vermogen van lichaam en ziel. Door aanwezig te zijn en te luisteren is het dit zelfhelend vermogen dat wordt geactiveerd. In die zin, zijn wij het niet die de heling “doen”, maar kan de heling plaatsvinden vanuit een zijnskwaliteit. De heling is dan veel meer de vrijheid en de verantwoordelijkheid van de cliënt. Op spiritueel vlak kunnen we zelfs de vraag stellen naar de noodzaak van heling door derden… in feite zit de heelheid al in elk van ons. We helpen die geboren te laten worden, niet meer en niet minder.


Meer informatie


Getuigenis

“Ik heb nooit eerder 2 mensen ontmoet die complexe menselijke thema’s zoals keuzes in je leven, omgaan met pijnlijke dingen uit het verleden en verlies zo holistisch benaderen met wijsheid, bescheidenheid, eerbied, vertrouwen en heel veel liefde.” (E.D.) 

d
c