bedrijven

Voor leiders die bewust willen omgaan met zichzelf, met hun mensen en met de toekomst van hun organisatie, bieden wij drie formules aan, allen geïnspireerd vanuit de Oosterse visie en gebouwd op onze meer dan 20 jaar ervaring en expertise in dit domein. 

3 formules voor 3 verschillende doelen: 

RELAX & RENEW
~ Well-being at work
BETTER TOGETHER
~ Team building
SUCCESFULL TRANSFORMATION
~ Change management
1 yogasessie (1 uur)
1 meditatie sessie (30 min)
1 inspiratie sessie (1 uur)
10 shiatsu massages (40 min)

Prijs: 1200 €
1 yogasessie
met partneroefeningen (1 uur)
1 verbindende meditatie (30 min)
1 inspiratie sessie (2 uur)
Prijs: 800 €
Circulair leiderschap methode
Opstelling (systemisch werk) OF
Ceremonie
inclusief: 1 intake gesprek en
1 opvolgingsgesprek

Elk programma kan aangepast worden naar gelang de specifieke wensen van de doelgroep, zoals de doelstelling van de activiteit, het aantal deelnemende personen, duur van de activiteit, locatie, etc.

Vraag een kennismakingsgesprek aan, zodat wij op maat een offerte kunnen maken. 


NIEUWE KIJK


Wij kijken naar jouw bedrijf of organisatie, jouw mensen, de samenwerking, door de bril van de Oosterse visie. Dit wilt zeggen dat we uitgaan van het principe van energie, dat we werken met de kaders van yin en yang en de vijf elementen en dat we een holistisch beeld krijgen van het geheel. 

Door deze frisse visie kunnen “problemen” of “blokkades” van een andere kant belicht worden en vinden mensen een nieuwe manier van zijn, van omgaan met het leven – een manier van in het leven staan vanuit de eigen kracht, verantwoordelijkheid en authenticiteit. 


DUURZAAMHEID


In onze manier van werken vanuit de Oosterse visie en jarenlange ervaring zijn we ervan overtuigd dat verandering – voor elk individu, elke organisatie of bedrijf en uiteindelijk ook voor de maatschappij – steunt op een lange termijn visie. We gaan niet “dweilen met de kraan open”. We gaan op zoek naar de oorzaak, om daar aan de bron veranderingen aan te brengen. 

Dit wilt zeggen dat we naar de diepte gaan en dat er ook durf en moed voor nodig zijn om deze weg te bewandelen. Wij zien steeds opnieuw dat hierdoor transformatie mogelijk is, waarbij gewerkt wordt naar het “hoogste goed voor iedereen”, voor werkgever, werknemer en het groter geheel. 


Yoga


Yoga betekent verbinding. In de yogasessies werken we met ademhaling, lichaamsbeweging en -houding, mantra en meditatie om lichaam, geest en ziel terug in verbinding te brengen. Een traditionele yogales duurt 50 minuten tot 1,5 uur.

Met kundalini yoga kunnen ook korte sessies van een kwartier gegeven worden, met optimaal effect. 


Shiatsu


Shiatsu is een energetische therapievorm afkomstig uit Japan. Een shiatsu massage brengt balans in de energiebanen (meridianen) en werkt holistisch in zowel op het fysieke lichaam, als op de emotionele en mentale aspecten van de ontvanger. Bijvoorbeeld door een verkeerde houding aan de computer of door een hoge werk- en levensdruk, kunnen allerlei spanningen zich in het lichaam opstapelen. Een shiatsubehandeling zorgt voor ontspanning op een heel diep niveau en brengt degene die behandeld wordt weer in contact met zichzelf en zijn lichaam.

In Japan maakt shiatsu deel uit van de preventieve gezondheidszorg. 


Meditatie


In meditatie train je de mind. Je onderzoekt je gedachten en je sterkt je onderscheidingsvermogen. Je leert ook dat je niet je gedachten bent, dus dat je er ook afstand van kunt nemen. 

Meditatie werd ondertussen al uitgebreid onderzocht en ook de effecten zijn wetenschappelijk bewezen. We bieden verschillende manieren van meditatie aan en inspireren mensen om hier als basis van zelfzorg ook zelf mee aan de slag te gaan. Een discipline van 11 minuten meditatie per dag bijvoorbeeld, kan een wereld van verschil maken in de dagdagelijkse realiteit van een persoon. 


Inspiratie sessie


Deze sessie biedt inspiratie voor hedendaagse situaties vanuit het kader van de Oosterse filosofie, zoals yin-yang theorie en de vijf elementen. Deelnemers krijgen nieuwe inzichten en ervaren door de nieuwe bril een verruiming van bewustzijn voor hun eigen omstandigheden en ruimere omgeving. Ook praktische tools kunnen mee gegeven worden, zoals tips qua voeding, beweging en ademhaling. 

Mogelijke onderwerpen voor de inspiratie sessie:

  • Burn-out preventie volgens yin en yang
  • Stress regulatie en het zenuwstelsel
  • Hoe de 5 elementen samen werken
  • De wijsheid van de levenscycli

Circulair leiderschap


Met deze methode gebruiken we de cirkel als vorm: iedereen zit in een cirkel. Er worden bepaalde afspraken vooraf gemaakt over de manier van delen. Vanuit de cirkel wordt er anders met elkaar gecommuniceerd. Zo kan er meer evenwaardig geluisterd worden naar elkaar en de kwaliteiten van het hart en het hoofd worden beiden aan het woord gelaten. Verrassend hoe zo de dynamiek in een groep kan veranderen en er spontaan nieuwe oplossingen ontstaan voor bestaande situaties. 


Opstelling


Opstellingswerk of systemisch werk werd eerst ontdekt door Bert Hellinger. Ondertussen weten we dat het systemisch kader ook kan toegepast worden in bedrijven en organisaties. Het doel is steeds rust brengen in het systeem, zodat elk vanuit de juiste plek opereert en dus in zijn eigen kracht komt. Als elk deel van het geheel wordt gerespecteerd, is dat ook steeds goed voor het systeem in zijn geheel. De energie gaat weer stromen. 


Ceremonie


In ceremonie gaan we ervan uit dat er een onzichtbare wereld is achter de onze. Als we ons kunnen verbinden met deze onzichtbare kracht, dan kunnen we hulp vragen, we kunnen ons gesteund weten, we kunnen de kracht van magie ervaren. 

Voor diegenen die net een stap verder durven en willen gaan!

d
c