voor wie?

Cyclus I en II 


Cyclus I en II staan open voor iedereen die:

 • voor zichzelf wil zorgen
 • op zoek is naar meer evenwicht in zijn leven
 • meer in contact wil komen met zichzelf en met zijn/haar lichaam
 • geboeid is door de innerlijke voelwereld
 • de Oosterse levensfilosofie wil integreren in een Westers dagelijks bestaan

Cyclus III


In Cyclus III kunnen mensen doorgroeien tot erkend SHIATSU beoefenaar met een professionele vorming.Extra modules


De extra modules sluiten aan bij de shiatsu-opleiding, maar iedereen die voor eigen ontwikkeling een losstaande module wil volgen, kan hierbij aansluiten. Om het volledig traject af te leggen en erkend te worden door de Belgische Shiatsu Federatie als shiatsubeoefenaar dient men ook deze drie modules te volgen binnen de twee jaar na het examen van Cyclus III.


Supervisie


Na Cyclus II of Cyclus III kan je bij IYASHI terecht voor supervisie in kleine groep.


In elke les is er tijd voor een deelronde, ki (energie)-oefeningen (do-in, yoga, meditatie, ademhaling), voel ervaring, oosterse visie, shiatsu theorie en praktijk. In de lessen meridiaanstudie wordt dit alles afgestemd op de energie van de meridiaan en wordt ook ingegaan op voeding rond het orgaan in kwestie. In ons centrum is de shiatsu-opleiding steeds een uitdrukking van ons zoeken naar een evenwicht tussen yin en yang, Oost en West, zowel in de inhoud als in de vorm:

 • in respect voor techniek, fysieke houding en oefening, aandacht voor de innerlijke belevingswereld en intuïtie
 • met waardering voor het mannelijke, laten ontluiken van het vrouwelijke
 • daadkracht en structuur die ontstaan vanuit de gevoelswereld
 • concrete activiteiten doordrongen van spiritueel bewustzijn
 • samenspel van yin en yang dat leidt tot evenwicht op fysiek, mentaal en emotioneel vlak
 • bezield leven op aarde in dit fysieke lichaam en in de huidige maatschappij

Heling kan juist ontstaan door ons tegelijkertijd bewust te worden van beide polen en het evenwicht te vinden dat de polariteit overstijgt.


 Getuigenissen


“Reeds 13 jaar volg ik allerlei cursussen en workshops bij Iyashi. In het begin was ik wat wantrouwig en sceptisch. Dat mocht, er werd niets opgedrongen. Toen het in mijn leven wel heel erg winter werd, bleek onverwacht hoe Iyashi mee een grote rol speelde in het mij liefdevol recht houden. Ondertussen mag ik spreken van groei en zelfs bloei.  Woorden schieten te kort om uit te drukken hoe dat voelt. Het is alsof je altijd in een donkere grot hebt geleefd en na jaren opbouw blijkt, dat er je een energetische, emotionele, spirituele schatkist is aangereikt. Dankjewel zeggen lijkt dan wat knullig maar toch: van harte dankjewel.” (B.M.)

“Ik heb al vaak gedacht hoe heel  dankbaar ik ben zulke fantastische mensen als jullie te hebben leren kennen,  het is tijd om dit ook eens te zeggen 🙂
Iyashi is op mijn weg gekomen op het juiste moment dat ik dit nodig had, om ontgoocheling en ontmoediging te doorstaan,  jullie hebben mij op weg geholpen en gesteund om mijn eigen weg te vinden en te blijven gaan,  d.m.v. meditatie,  zen-shiatsu , yoga  troost, bemoedigende woorden,  kracht en liefde. Ik zou iedereen willen aanraden om naar Iyashi te komen en het eerste jaar shiatsu te volgen,  je zal er niet meer weg willen gaan…” (E.V.L.)

“Als coach ben ik altijd op zoek naar meer diepgang, kennis en wijsheid. Er zijn veel vraagstukken waar ik mee aan de slag kan, en soms zijn er waar ik zelf zoekend ben. Vanuit het gevoel dat er meer veel meer bronnen aan te boren moeten zijn, schreef ik me ‘out of the blue’ in in het eerste jaar basisopleiding Shiatsu. Er ging een wereld voor me open. Wonderlijk hoeveel kennis en wijsheid over ons lichaam, de invloed van onze voorgeschiedenis, onze voeding, onze keuzes, de eenheid lichaam-ziel-geest er is waar ik geen weet van had! Het heeft me een schat aan informatie gegeven en ook een grote portie bescheidenheid om alles wat we niet weten of kunnen verklaren. Ik heb afstand gedaan van de illusie dat we de zaken onder controle kunnen hebben, hooguit leren aanvaarden, wat sturen, beter kiezen, en goed voor onszelf en voor elkaar zorgen. Ik ben er zelf in elk geval beter en rustiger van geworden, mijn klanten eveneens.” (E.D.) 

“Ik was zoekende. Indertijd was ik niet gelukkig met mijn job. Ik stelde me de vraag van: “Is dit het nu?” Op zoek naar iets nieuws vond ik bij Iyashi datgene waar ik op zoek naar was en dit nieuwe doel is uiteindelijk uitgegroeid naar een nieuw LEVENSPAD, een PASSIE voor altijd. Als ik begon met het shiatsu groeitraject bij Iyashi was het vooral de ZELFONTWIKKELING en het mezelf weer HEEL maken, wat me aansprak. Ik koos echt voor mezelf. Terwijl ik vroeger meer in mijn hoofd zat, volg ik nu meer mijn HART en mijn INTUÏTIEGedurende het traject van het 1e, 2e en 3e jaar heb ik genoten… van alle kennis, van de inzichten, van de praatrondjes, van de kundalini yoga, de meditaties en vooral ook van de massages die je elke les krijgt als uitwisseling met je medestudenten… Ik ben GEGROEID,  ik doe nu meer aan ZELFZORG (op vlak van voeding, alsook op spiritueel vlak), en ik geef behandelingen.. en ik doe het heel graag.. De filosofie van de Traditionele Chinese Geneeskunde, de 5 elementenleer, de meridianen zijn voor mij geen Chinees meer. Het is gewoonweg super fascinerend hoe alles klopt en hoe je ahv de aangereikte tools die Ronny en Annelies je meegeven, je meer INZICHT kunt krijgen in iemand zijn ziekte of zijn symptomen en/ of klachten..

Ondertussen ben ik van werk veranderd, maar shiatsu staat centraal in alles wat ik doe, niet alleen op vlak van werk, maar ook in mijn omgang met mijn gezin, de medemens, mijn grotere BETROKKENHEID in de maatschappij… Je kan wel zeggen dat gedurende die drie jaar een soort BEWUSTZIJNSVERANDERING heeft plaats gevonden. Het is ook zo mooi hoe Annelies en Ronny elkaar aanvullen… als twee complementaire antagonisten, Yin en Yang, vuur en water, elk met hun unieke EIGENHEID die ons als cursisten tot hele mensen hebben gemaakt, zodat we er kunnen staan in deze NIEUWE WERELD vol verandering en daadwerkelijk ook VERANDERING kunnen bieden.

Ook de module de mens heeft mij veel WIJSHEID gebracht. Een echte EYE OPENERDit was de kers op de taart! (Tanja den Hertog)


d
c