evolutie psychologie: de mens en natuurvoeding

 EVOLUTIEPSYCHOLOGIE


Evolutiepsychologie wil een antwoord bieden op vragen als: Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Wat is de zin van mijn leven?

Aan de hand van het persoonlijke verhaal kan de therapeut duiden welke betekenis bepaalde situaties en voorvallen in je leven hebben en hoe je die kan kaderen in het geheel van je leven. We vertrekken van concrete problemen of voorbeelden om het leven van elke dag meer zin te geven. Je krijgt zicht op wat de volgende stap is in je groeiproces. De therapeut kan naast gesprek ook andere creatieve technieken aanwenden zoals zingen, schilderen, tekenen, boetseren, …

Iemand kan ervoor kiezen een aantal sessies evolutiepsychologie te volgen tijdens een moeilijk fase van zijn/haar leven, of om eindelijk antwoord te krijgen op vragen die al lang leven.

Enerzijds zullen wij niemand forceren zich te verdiepen in deze levensvisie, anderzijds is de evolutiepsychologie steeds aanwezig in elke vorm van onze therapiesessies als achtergrondkader waarin wij bepaalde klachten kunnen situeren.

De module de mens is deel van het Shiatsu Groeitraject, maar kan ook door iedereen afzonderlijk gevolgd worden. Bert Cools is inspirerend en enthousiast lesgever. De module natuurvoeding wordt met veel smaak gegeven door Christel Vanderheyden.


DE MENS


Het fenomeen mens is een onderdeel van de evolutie van het grote universum. In deze cursus gaan we dieper in op wie de mens écht is en waarom die er is, bekeken vanuit een Universele Visie. We vertrekken vanuit het grote geheel en verdiepen ons dan verder in het ontstaan van de mensheid en de mechanismen van het leven. We bestuderen de energetische lichamen, de chacra’s en de meridianen. We zien dan hoe vanuit het energetische vanzelfsprekend het gematerialiseerde lichaam en leven verschijnt, evolueert en geleidelijk aan terug spiritualiseert.

De invalshoek voor deze lessen is de zoektocht van de mens om in harmonie te blijven met de steeds wisselende omstandigheden van het grote universum. Door op deze manier naar het leven te kijken, ontstaan er diepe inzichten in de processen van menselijke evolutie en in het dagelijkse leven.


MODULE NATUURVOEDING


Mensen streven dagelijks naar een goede gezondheid op fysiek, psychisch, mentaal, emotioneel en spiritueel vlak. Elke dag opnieuw verbinden wij ons met het voedsel dat we aangereikt krijgen van moeder aarde. Ons dagelijks eten is een krachtig instrument dat er mee kan voor zorgen dat we in evenwicht blijven met onze omgeving. Dan stralen wij gezondheid uit. Toch moeten we vaststellen dat heel wat mensen regelmatig sukkelen met allerlei kwaaltjes. Waar durft het dan soms wel eens wat mis te lopen? Scheelt er misschien iets met onze levensstijl en/of met onze eetgewoonten? Een gezond voedingspatroon verandert zeer snel de kwaliteit van ons bloed en zal hierdoor de lichaamscellen geleidelijk aan terug optimaliseren waardoor meer harmonie mogelijk wordt. De “natuurvoedingskeuken” is een eenvoudige en preventieve kookwijze en vormt de basis van een stabiele gezondheid. Doelstelling Met praktische toepassingen door samen te koken gaan we de aangereikte theorie in de praktijk omzetten. We besteden veel aandacht aan de filosofische achtergrond. We leggen verbanden met holistische geneeswijzen, de natuurlijke wetmatigheden, een natuurlijke levenswijze en biologisch tuinieren.


Data & prijzen

d
c