systemisch werk

Vele mensen zijn in staat geweest om de relatie met hun ouders op orde te krijgen, waardoor de liefde is teruggekeerd in hun familiesysteem ondanks de soms vreselijke dingen die ze hebben meegemaakt. Als ze daarin slagen, is dat voor iedereen in het systeem voelbaar, voor de ouders, voor henzelf en voor de kinderen.

(‘De verborgen dynamiek van familiebanden’, Bert Hellinger, p. 115)


Families zijn systemen waarin iedereen met elkaar een bepaalde relatie heeft en iedereen op een bepaalde manier verbonden is. Bert Hellinger’s grondleggende werk met familieopstellingen toonde dat er een speciale verbinding bestaat tussen alle leden van de familie. Het wordt duidelijk dat we allemaal energetisch met elkaar verbonden zijn.

Familieopstellingen hebben aangetoond dat latere generaties onverwerkte gebeurtenissen (zoals relatiebreuk, gestorven kinderen, trauma, geweld, handicap,…) op zich kunnen nemen. Een opstelling die zulke dynamiek aan het licht brengt, kan diepe processen op gang brengen en werkt lange tijd na.


Hoe gebeurt een opstelling?


Bij een opstelling komt de cliënt met een vraag die hem op dat moment bezig houdt. De cliënt kiest representanten voor mensen of aspecten die bij de vraag betrokken zijn. Hij plaatst de representanten volgens zijn innerlijk beeld en gevoel in de ruimte in relatie tot elkaar. Het morfologisch veld waarin alle fenomenen verbonden zijn met elkaar maakt dat de representanten op hun beurt en op hun plaats toegang hebben tot de gevoelens en waarnemingen van de echte personen of deelaspecten van de vraag.

In individuele sessies kan ook met stenen worden gewerkt in plaats van met personen. Vaak ontstaat inzicht bij de cliënt en kan de beweging naar het zielsniveau gemaakt worden.

Een bijzondere vorm van werken met opstellingen is de droomopstelling. Hier vertelt de cliënt een droom en worden elementen uit de droom in het veld opgesteld om zo toegang te krijgen tot de boodschap van de ziel.

Ronny en Annelies werken ook met opstellingen van het verlangen (Franz Ruppert). Hierbij is de opstelling eerder een weergave van de psyche van de vraagsteller, waarin zijn/haar emoties, overlevingsstrategieën, pijn, afgesplitste delen, etc. zichtbaar kunnen worden. Deze methode brengt de vraagsteller steeds dichter bij zichzelf in een proces van alles in zichzelf zien, aannemen en omarmen.

In de workshop “Hallo, hier ben ik!” creëren we veiligheid, engagement en vertrouwen in de groep, zodat ieder oprecht zichzelf in de spiegel van het systemisch werk kan bekijken. Bij de workshop horen 2 individuele sessies zelf in te plannen door elke deelnemer bij Ronny of Annelies als voorbereiding en/of follow-up.


Na een traject opstellingen bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar de Opleiding Droomgids in De Gulden Snede bij Annamaria Bosmans.


d
c