doel

Groeitraject Shiatsu


Doel van het groeitraject


Bij IYASHI staat groei naar ‘heelheid’ en evenwicht centraal. Ook in het traject SHIATSU komt dit duidelijk naar voren: het is een programma, op jaarbasis, met aandacht voor persoonlijke vorming en zelfzorg om te groeien naar evenwicht.

In de lessen komt het model van onze Westerse samenleving in contact met Oosterse wijsheden. Door het concreet toepassen van de theorie van Yin en Yang verruimt het bewustzijnsniveau van de studenten. Ze ervaren evolutie in de kleine (en soms grote) dingen van het dagelijkse leven. Op deze manier draagt de opleiding bij tot meer evenwicht en ‘heling’: je komt dichter bij je centrum – bij jezelf, bij je natuur – en ervaart jezelf als ‘heler’.

Naast de theorie van Oosterse filosofie, bestaan de lessen vooral uit praktijkervaring van een waaier van shiatsutechnieken, zelfmassage (do-in), yoga, meditatie, ademhalingsoefeningen… Bijzondere aandacht gaat naar het aanleren van de basis-shiatsubehandeling voor ondersteuning van jezelf, je partner en anderen. Vanuit dit programma kan je later doorgroeien tot erkend shiatsu-beoefenaar. Het groeitraject wordt opgedeeld in drie cycli verspreid over drie schooljaren, aangevuld met drie extra modules.


Cyclus I (111u) Cyclus II (141u) Cyclus III (174u) Extra Modules
 • zelfzorg
 • verruiming van bewustzijn
 • contact met eigen lichaam en innerlijke voelwereld
 • verdieping
 • persoonlijke groei
 • voelen en ervaren, in contact met anderen
 • professioneel trainingsprogramma
 • integratie
 • eigenheid ontwikkelen
 • jezelf in de wereld zetten
 • De Mens (Energetische Anatomie) (60u)

Getuigenissen


“Voor Ronny en Annelies is shiatsu een instrument om mensen naar hun eigen krachtbron te brengen.  Tijdens mijn 3-jarige opleiding bij Iyashi heb ik mogen voelen hoe ik in dit proces als een baby in de moederschoot door Annelies en Ronny werd gedragen en gestimuleerd.  Omringd met veel liefde werd ik uitgenodigd om als mens te groeien, steeds vanuit een groot respect voor mijn eigen ontwikkelingstempo. 

Toen na 3 mooie en intense jaren mijn shiatsu-opleiding erop zat voelde ik me als een volwassen pasgeboren baby.  Niet langer klein wel nederig.  Niet langer hulpeloos wel zelfzorgzaam.  Niet langer gekwetst wel kwetsbaar.   Klaar om met stevige, open en verwonderde blik de wereld in te stappen.  Klaar om het helende licht van shiatsu meer in de wereld te laten schijnen …

Om de navelstreng nog niet geheel te moeten doorknippen heb ik ervoor gekozen mijn 1ste jaar shiatsu opnieuw te doen, ditmaal als assistent bij Ronny.  Deze keer kreeg ik, weliswaar vanuit een ander perspectief, opnieuw het voorrecht om getuige te zijn van  hun kwaliteiten als lesgever.  Ik ben hun diep dankbaar dat ik nu zelf als “vroedvrouw” anderen kan begeleiden in hun groeiproces.” (J.L.)

“Shiatsu heeft “zichzelf” aan mij voorgesteld (2007-2009) en is, met wisselend intentie, gedurende een traject van jaren, als een “gezel” op mijn weg. Tot 2016 … toen heb ik “hem” bij zijn kraag gevat en om hulp gevraagd… en Annelies die destijds bij mij “een zaadje” achterliet … is opnieuw mijn verbinding, mijn begeleiding naar mezelf.

Samen met Annelies, Ronny en mijn medestudenten zijn we in 2017 aan cyclus III zen-shiatsu begonnen … intens, diep, energetisch, … Dit groeitraject heeft voor mij mogelijkheden gecreëerd, deuren geopend die anders verborgen waren gebleven … zoveel krijgt een waardevolle en  dankbare plek. De opleiding heeft zo een ruime, verhelderende visie, dat je niet alleen shiatsu als massagetechniek leert, maar als levenshouding. Energetische verbinding met jezelf, de anderen en het grote geheel. Dank jullie wel … en het groeitraject mag voor mij nog blijven duren.” (Elly)


IYASHI is lid van de Belgische Shiatsu Federatie beroepsvereniging.

d
c