visie

‘Iyashi’ is een Japans karakterwoord dat staat voor heling.

Heling is dan ook onze missie en staat centraal in ons leven.


Heling

heel worden, terug bij ons ware Zelf komen, 

persoonlijkheid zo afstemmen op de ziel

zodat deze kan doorstralen in ons dagelijks leven. 


We onderscheiden daarbij twee tegengestelde en aan elkaar complementaire spiraalvormige bewegingen: heling van ons Zelf, mag leiden naar heling binnen onze relatie als koppel, naar heling binnen ons gezin, naar heling voor onze cliënten en studenten, naar heling van de ruimere omgeving, moeder aarde en het grotere geheel. Anderzijds werkt de heling van moeder aarde uiteindelijk door in elk van onze levens.

Dankbaar zijn we als we kunnen bijdragen aan deze helende beweging, heel concreet door shiatsu centraal te stellen in ons leven als filosofie en als levenswijze: door zelfmassage, voeding en persoonlijke oefening, door massage van en door elkaar en onze kinderen, door behandeling en bewustmaking van onze cliënten, en door het inspireren van onze studenten!


Onze maatschappij staat sinds 2012 voor een grote shift waarin het draait om harmonisering van de polariteiten. Ondertussen merken we eens te meer hoe nodig het is om innerlijk en in het groter geheel deze shift te maken. Dit is voor ons de essentie in al onze activiteiten:

  • In respect voor techniek, fysieke houding en oefening, aandacht voor de innerlijke belevingswereld en intuïtie
  • Met waardering voor het mannelijke, laten ontluiken van het vrouwelijke
  • Daadkracht en structuur die ontstaan vanuit de gevoelswereld
  • Concrete activiteiten doordrongen van spiritueel bewustzijn
  • Samenspel van yin en yang dat leidt tot evenwicht op fysiek, mentaal en emotioneel vlak
  • Bezield leven op aarde in dit fysieke lichaam en in de huidige maatschappij

Heling kan juist ontstaan door ons tegelijkertijd bewust te worden van beide polen en het evenwicht te vinden dat de polariteit overstijgt.


Sanctuary


“Wat betekent Iyashi voor mij? 
Iyashi biedt een veilige haven waar ik met zachte gidsen mezelf meer en meer vind. Het is een plek die je stimuleert om je eigen waarheid te vinden en dat vooral door te voelen in het hier en nu. Inzichten worden vriendelijk aangeboden op tal van manieren zoals via shiatsu(opleiding), meditatie, opstellingen, workshops, yoga en gewoon gezellig samen zijn. Ik leerde er terug vertrouwen op mijn eigen ziel die heel goed weet en vooral goed voelt wat er klopt voor mij. Je mag er gewoon helemaal jezelf zijn zonder oordeel. Ik heb er alleszins geleerd om terug in mijn kracht te staan. Ik gun iedereen de ervaringen die ik bij Iyashi opdeed. 
Blessed be.” (getuigenis van W.)
d
c