wat is shiatsu?

behandeling_01


shiatsu is

ontspanning – heel worden – bij jezelf komen


behandeling_04Shi-atsu betekent letterlijk vinger-druk. Het is een manuele therapie die ontstaan is in Japan, en gegroeid is uit de traditionele Oosterse geneeskunde. Shiatsu wil een totaalbehandeling bieden om je energie, en dus jezelf, meer in evenwicht te brengen.

Het Japanse Ministerie van Gezondheid erkent shiatsu als een heelwijze om ‘de gezondheid te bevorderen of te bewaren, specifieke klachten te behandelen en interne stoornissen te corrigeren.’ In Japan maakt shiatsu nu deel uit van het leven van elke dag: collega’s, familieleden, vrienden masseren elkaar al snel de schouders als er geklaagd wordt over vermoeidheid, stijve nek of hoofdpijn. De voedingstips en huismiddeltjes bij ziektes behoren tot de algemene volkswijsheid.

Shiatsu wil een totaalbehandeling zijn waardoor de mens in zijn geheel meer in evenwicht komt. Bestaande interne systemen voor lichamelijk herstel en voor zelfgenezing worden opgewekt en geactiveerd. De aanwezige lichaamsenergie komt in beweging en zo wordt het lichaam in balans gebracht, met als resultaat een gedeeltelijk of volledig verdwijnen van ongemakken en ziektesymptomen, op lichamelijk, geestelijk en emotioneel vlak.


Shiatsu brengt je dichter bij jezelf en is dus een belangrijke ondersteuning in je zoektocht naar een meer natuurlijke leefwijze!


Basisprincipe


behandeling07In de Oosterse zienswijzen gaat men ervan uit dat alles energie isAlles is in beweging door een voortdurende uitwisseling tussen yin en yang, donker en licht, nacht en dag, maan en zon.

Net zoals de rest van de natuur, is ook de mens opgebouwd uit energie. Zijn energietoestand wordt beïnvloed door vele factoren, zoals voeding, ademhaling, levenswijze en -visie.

Die universele energie wordt “ki” genoemd in het Japans of “chi” in het Chinees. (Vandaar benamingen zoals Ai-ki-do en Tai-chi). De ki stroomt door de organen en door alle andere delen van het lichaam via kanalen die we meridianen noemen. In de Chinese acupunctuur werkt men bijvoorbeeld met dezelfde energiekanalen, maar daar gaat men bepaalde belangrijke punten op de meridianen behandelen door middel van naalden.


Technieken


behandeling_02De shiatsutherapeut gebruikt enkel het eigen lichaam als instrument: hij of zij maakt bij een behandeling gebruik van handpalmen, vingers, duimen, elleboog, knie en voeten.

Door het toepassen van zowel druk- als strektechnieken ter hoogte van bepaalde punten, kan de shiatsutherapeut de ki in beweging brengen in het lichaam van de persoon die behandeld wordt: waar spanning zit, treedt ontspanning op en de zwakke zones worden gestimuleerd. De technieken kunnen harder of zachter zijn naar gelang van het gewenste effect.

Een verstoorde energie kan effect hebben op psychisch, mentaal en lichamelijk vlak. Vaak kunnen zo verschillende klachten verbonden worden met elkaar.

bijvoorbeeld:

  • kwaadheid – hoofdpijn – oogklachten -> leverenergie
  • vermoeidheid – angsten – rugpijn -> nierenergie

 


Uitdieping van basisbegrippen in shiatsu


Energie & gezondheid

In het Oosten wordt traditioneel alles gezien als een vorm van energie. Men beschouwt alles als een uiting van de universele levenskracht, in het Japans “Ki” of in het Chinees “Chi”. Net zoals de rest van de natuur, is ook de mens opgebouwd uit energie. Zijn energietoestand wordt beïnvloed door vele factoren zoals voeding, ademhaling, levenswijze en -visie. Volgens de oosterse filosofie is ziekte een signaal van je lichaam om uit te drukken dat je energie uit balans is en niet vlot stroomt. Ziekte wijst erop dat er iets schort en nodigt je uit om opnieuw naar jezelf te luisteren en naar je oorsprong terug te keren – te genezen.

Door te drukken op bepaalde punten op de meridianen, brengt de shiatsutherapeut je energie in beweging. Daardoor gaat je lichaam zelf een evenwicht zoeken dat jou dichter bij gezondheid brengt.

Yin & Yang

In  de traditionele Chinese en Japanse (oosterse) wereld staan de begrippen yin en yang centraal. Eerst is er de totaliteit, het alles, of het niets … het alomvattende. Hieruit ontstaat de polariteit yin en yang. Deze zijn constant in wisselwerking met elkaar en creëren daardoor energie, KI. Vanuit die ki kunnen alle fenomenen ontstaan.

Yin en yang zijn twee tegengestelde, maar elkaar aanvullende krachten. Men zegt dat ze complementair antagonistisch zijn. Ze zijn tegengesteld, maar kunnen ook niet bestaan zonder elkaar: licht bestaat niet zonder donker en donker bestaat niet zonder licht. Yin en yang zijn altijd relatief: iets is nooit volledig yin of volledig yang.

Yin en yang leren ons ook iets over het proces van verandering: alles is voortdurend in beweging, niets blijft hetzelfde. Er bestaat steeds een ritmische wisseling tussen yin en yang. Bijvoorbeeld: dag wordt nacht en nacht wordt daarna weer dag. Yin gaat over in yang en yang gaat weer over in yin. De sleutel tot gezondheid is een evenwicht vinden tussen yin en yang.

De meridianen – organen

Duizenden jaren geleden ontdekten de Chinezen al dat de energie in je lichaam via bepaalde banen (meridianen) loopt. Ze onderscheidden daarbij twaalf hoofdmeridianen die elk verbonden zijn met een bepaalde energie. Je kunt de meridianen vergelijken met rivieren die het land rondom van water moeten voorzien. Als de rivier niet vlot kan stromen, dan verdort het omliggende land.De 12 interne organen staan in voor ons functioneren. In de oosterse geneeskunde hebben de organen een ruimere betekenis dan in het westen. Elk orgaan is niet louter zijn lichamelijke structuur, maar heeft ook een energetische kwaliteit en daaruit voortvloeiende kwaliteiten. Zo bestaan er in de oosterse geneeskunde ook 2 organen (meester van het hart & drievoudige verwarmer) die niet gekend zijn in de westerse geneeskunde.Op elke meridiaan liggen een aantal drukpunten of tsubo. Langs die punten is de meridiaan meer toegankelijk en kan er via shiatsu op de ki in de meridiaan gewerkt worden. De twaalf hoofdmeridianen zijn de volgende: longen, dikke darm, maag, milt, hart, dunne darm, blaas, nieren, meester van het hart, drievoudige verwarmer, lever en galblaas.

d
c