Wekelijkse ZEN meditatie

Zazen, of letterlijk “zittende meditatie” is een meditatievorm afkomstig uit het Zen-boeddhisme. De stijl die Peter uitdraagt leunt het dichtst aan bij Rinzai-zen of historisch gezien, de Zen van de samurai.

De meditatie focust op het eenvoudigweg aanwezig zijn bij alles wat zich aandient van moment tot moment, oordeelloos, wakker, alert.  Dit doen we door in stilte, onbeweeglijk te blijven zitten en te observeren wat er zich aandient. 

“Show me your original face, the one you had before your parents were born!”

Zazen is een non-duale praktijk die straalt in zijn eenvoud,  soberheid en typische Japanse orde en discipline. Het is enorm krachtig om samen te mediteren in onbegrensde vrijheid en liefde. Een perfecte balans tussen Yin en Yang.

Zen is doordrongen van een paradox. Relatief gezien kan je stellen dat het doel van zazen niets minder is dan spiritueel ontwaken. Het erkennen van  je eigen Buddha-natuur of je ware Zelf. Absoluut gezien is er nooit een doel te bereiken omdat alles al ten volle aanwezig is en perfect is zoals het is.  

Enkele gevolgen van zazen zijn rust in je hoofd, toename van focus en concentratie, acceptatie van het leven zoals het is, toename van gevoel van geluk… Maar eigenlijk ligt de focus van zazen veel dieper, namelijk op het vraagstuk van alle menselijk lijden. Door de disidentificatie met je kleinere zelf, je ego.  En door de identificatie met het ware Zelf. Zazen is totale overgave aan het hier en het nu in zijn puurste vorm.

Op 7 momenten doorheen het schooljaar, vindt het meditatie moment plaats op zaterdagavond in plaats van op vrijdagavond (zie data). Dit zijn tevens de instapmomenten waarop nieuwe mensen kunnen instappen. Tijdens die zaterdagavonden geeft Peter wat meer uitleg en is er ook een begeleide Zen meditatie. De andere avonden gebeuren zoveel mogelijk in stilte.

Begeleiding: Peter Plasqui
Data: vrijdagavonden 20:00 – 21:30 vanaf 18 september 2020 (behalve op: 27 november, 11 december 2020, 22 januari, 26 februari, 12 maart, 21 mei &  4 juni 2021In deze weken is de meditatie op zaterdagavond, zelfde uur: 20:00 – 21:30, dus 28/11, 12/12 2020, 23/1, 27/2, 13/3, 21/5 en 5/6 2021).

Prijs: 130 euro voor de reeks tot Kerst, 12 euro per losse avond

Meer info en inschrijven bij pplasqui@gmail.com

d
c