bedrijven & scholen

PIC_bedrijven


Naar bedrijven toe bieden we de volgende drie programma’s voor groepen:

 • FORMULE 1: Kennismaking met shiatsu
 • FORMULE 2: Relaxatie
 • FORMULE 3: Teambuilding

Elk programma kan op maat aangepast worden naar gelang de specifieke wensen van de doelgroep, zoals de doelstelling van de activiteit, het aantal deelnemende personen, duur van de activiteit, locatie, etc.


Bedrijven


Iyashi komt voor massages op verplaatsing naar bedrijven! Directeurs verwennen hun lerarenteam en werkgevers bieden een incentive aan hun werknemers met een ontspannende shiatsubehandeling.


Maximaal effect


Door een verkeerde houding aan de computer of door een hoge werk- en levensdruk, kunnen allerlei spanningen zich in het lichaam opstapelen. Een shiatsubehandeling zorgt voor ontspanning op een heel diep niveau en brengt degene die behandeld wordt weer in contact met zijn lichaam. Een shiatsu massage heeft een positief effect op stress en op nek- en schouderklachten en kan bovendien helpen een burn-out te voorkomen.


Extra voordelen voor uw bedrijf


Na een behandeling kan het personeel met een energiek, helder en ontspannen gevoel de werkzaamheden terug aanvatten. De concentratie is verhoogd.

 • Een behandeling zorgt ervoor dat de persoon een verkeerde houding sneller gaat signaleren en corrigeren zodat klachten kunnen vermeden worden.
 • Het personeel voelt zich gewaardeerd en is daardoor extra gemotiveerd.

Een shiatsu behandeling gebeurt in een verwarmde ruimte op een futon (een Japans matras) met body-cushion. U hoeft enkel een ruimte te voorzien; wij brengen de benodigdheden mee.

Shiatsu is laagdrempelig, want de massage gebeurt met kleren aan. Doordat men op de grond ligt, kan men gemakkelijker en dieper ontspannen dan wanneer men op een stoel zit.


Planning & Organisatie


De sessies zijn gemakkelijk in te plannen; de werkzaamheden worden er nauwelijks door verstoord. Afhankelijk van de klachten van het personeel kan men kiezen voor een diepgaande, ontspannende of revitaliserende behandeling.

Men kan daarom kiezen uit verschillende behandelingstijden:

 • 18 personen per dag aan 20 minuten elk
 • 12 personen per dag aan 30 minuten elk
 • 8 personen per dag aan 50 minuten elk
 • Andere mogelijkheden: prijs na offerte

Na iedere twee uur is er een pauze van 10 minuten voor de shiatsubeoefenaar.


Prijzen


 •  18 personen / 20 minuten elk = 30 € p.p. (totaal 540 €)
 •  12 personen / 30 minuten elk = 45 € p.p. (totaal 540 €)
 •  8 personen / 50 minuten elk = 50 € p.p. (totaal 400 €)

 

 


Scholen


Aanbod


Wij bieden een pakket aan van lichaamsoefeningen, massage en relaxatie, aangepast aan kinderen. De oefeningen worden bovendien gevarieerd afhankelijk van de leeftijd van de groep of klas. De allerkleinsten worden op een speelse manier in contact gebracht met zichzelf. Bij oudere kinderen  (bijvoorbeeld 5de  – 6de  leerjaar of secundair onderwijs) vormen de oefeningen vaak een prettige uitdaging. We zorgen dan voor intense individuele, duo- of groepsoefeningen. Het geheel wordt steeds gecombineerd met ademhalingsoefeningen, (zelf-) massage en relaxatie.

Het doel van de oefeningen is om de kinderen in contact te brengen met zichzelf, met hun lichaam, om zo op een natuurlijke manier in het leven te kunnen staan. Een oefeningsessie hoeft niet lang te zijn om kinderen terug bij zichzelf te brengen. (15 to 60 minuten oefening heeft al ruim effect.)


Achtergrond en situering


“Ronny let niet op.” “Hij is verstrooid.” “Als er een vlieg voorbij het raam vliegt, heeft Ronny haar gezien.” … Dit zijn maar enkele van de beoordelingen die ik doorheen mijn school carrière op mijn rapport aantrof. Nu besef ik dat ik misschien niet werd gezien om wie ik werkelijk was. Ik moest in het plaatje passen, zoals vandaag de dag veel kinderen.

Veel kinderen worden tegenwoordig beschreven als zenuwachtig, te energiek, lastig, onhandelbaar,…  Vaak krijgen ze de diagnose van ADHD of van een bepaalde autisme stoornis toegewezen. We zouden ons echter kunnen afvragen wat maakt dat deze kinderen inderdaad niet rustig op hun stoel blijven zitten en alsmaar in aantallen toenemen. Kunnen wij ons verplaatsen in hun leefwereld, hun eigenheid? Moeten ze beantwoorden aan onze verlangens en behoeften of zijn wij volwassen mensen in staat om hun te zien in wie ze echt zijn, in wat hun verlangens zijn?

Wat is het nut van onze tweehersenhelften?
Links staat voor het rationele, de kennis, weten(schap).
Rechts staat voor het gevoel, de intuïtie, de gevoelswereld en beeldentaal.
Stel nu dat je een kind dat rechterhersenhelft is georiënteerd (en dus gericht is op gevoel) de hele dag alleen maar kennis laat opnemen, dan zou het voor minder op zijn stoel beginnen schuifelen. Het kan zich eventueel afsluiten van de wereld = werkelijkheid. Daar heb je meteen een autistisch kenmerk. Anderzijds zal ook een kind dat linkerhersenhelft is georiënteerd (en dus verlangt naar kennis) misschien niet aan zijn trekken komen wat leerstof betreft in bijvoorbeeld een methodeschool. Op zijn manier zal het zich van de werkelijkheid afzonderen of zich er tegen afzetten.

Als ouders en opvoeders moeten we in de eerste plaats kijken naar onze kinderen en beseffen wie ze in wezen zijn en wat hun oriëntatie is. Voor de kinderen zelf is het belangrijk dat zij in elke situatie leren hoe ze in contact met hun lichaam (zichzelf) en met hun omgeving blijven. Wij zijn verantwoordelijk om hen de handvaten aan te reiken waadoor ze dit kunnen. Lichaamsoefeningen zijn hiervoor de ideale weg.

d
c